Photos from the Sky

Winter 2016

January 2016
Kaluga and Tver Regions

Vytegra 2015

Poshekhonye - Vytegra - Svir
November 2015

Nizhny Novgorod Region and the City of Kitezh

October 2, 2015 - October 4, 2015
Moscow - Nizhny Novgorod - Vladimirskoye - Sharya - Makaryev - Zavolzhsk 

Along the Rivers of the North

August 14, 2015 - August 21, 2015
Along the Sukhona, the Northern Dvina, the Vychegda, the Onega.

Churches of Yaroslavl Region

Myshkin – Rybinsk – Tutaev

Kholuy - Yuryevets Trip

Kholuy - Palekh - Reshma - Yuryevets

Around Lake Onega

 Around Lake Onega